megamonster.tumblr.com

Formy pomocy

Psychoterapia

W wyniku psychoterapii klient staje się bardziej świadomy tego, jaki jest i tego, jaki jest świat, w którym żyje, jacy są ludzie. Zdolność do bycia świadomym daje mu możliwość kierowania własnym zachowaniem, stwarza możliwość osiągania tego, co dotychczas wydawało mu się niemożliwe do osiągnięcia. Odzyskuje nadzieję na powrót do realności swojego istnienia, niosącego sukcesy i porażki, radości i cierpienie.

Prof. Jan Czesław Czabała

Psychoterapia długoterminowa - proces nastawiony na osiągnięcie trwalszych zmian w naszym życiu, na głębsze poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz tego, co się dzieje w relacji z innymi ludźmi. Znalezienie nowych sposobów rozwiązywania problemów.

Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat.

Decyzja o zakończeniu procesu terapeutycznego podejmowana jest wspólnie, gdy obie strony uznają, że cele pracy zostały osiągnięte.

Przed przystąpieniem do terapii zawarty jest kontrakt terapeutyczny. Określa on terminy spotkań, czas trwania sesji, częstotliwość spotkań, zasady odwoływania sesji oraz formy płatności.

Sesja terapeutyczna trwa zazwyczaj 50 minut i odbywa się raz w tygodniu.

Psychoterapia krótkoterminowa - cykl kilku do kilkunastu spotkań, mających na celu pracę nad rozwiązaniem jednego konkretnego problemu np. podjęcie decyzji, rozwiązanie problemu interpersonalnego.

Konsultacje - są pierwszym etapem pomocy psychologicznej. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Konsultacje mogą zapoczątkować psychoterapię lub rozwinąć się w cykl spotkań psychoedukacyjnych poszerzających wiedzę klienta z obszaru zgłaszanego problemu.

Interwencja kryzysowa - forma pomocy skierowana do osób, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji np. nagła utrata bliskiej osoby, choroba, uczestniczenie w wypadku, mobbing w miejscu pracy. Celem spotkań z psychoterapeutą jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez podtrzymanie emocjonalne, poprawę rozumienia sytuacji i przekazanie sposobów rozwiązania problemu.

Pytania często zadawane przez klientów:

Jak długo może trwać terapia?

Bardzo trudno to ocenić z góry: wszystko zależy od problemów, osobowości i celów klientów. Przeciętnie, pogłębiona terapia indywidualna trwa od roku do kilku lat.

Niektóre terapie trwają krócej, są przy tym równie skuteczne ( już po sześciu miesiącach stwierdza się trwałe zmiany), inne, dopiero po wielu miesiącach zaczynają przynosić trwałe efekty.

Można też podjąć terapię "wspierającą", krótszą i bardziej powierzchowną, która może sprawić, że zostaną usunięte uciążliwe objawy, bez żadnej głębszej zmiany wewnętrznej.

Jak często odbywają się sesje terapeutyczne?

Zwykle indywidualne sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Inaczej jest w terapii par lub rodzin, gdzie spotkania mogą odbywać się z mniejszą częstotliwością i trwać dłużej, co uzgadniane jest w kontrakcie terapeutycznym.

Jak wybrać terapeutę?

Nieprofesjonalnie udzielona pomoc psychologiczna może wyrządzić wiele szkód, dlatego warto sprawdzić kompetencje terapeuty. Można się dowiedzieć, czy terapeuta kształcił się w renomowanej instytucji, czy korzysta z superwizji, czy należy do jakiegoś stowarzyszenia, które dba o jakość pracy psychoterapeutów.

Zanim dokona się ostatecznego wyboru terapeuty, można wcześniej spotkać się z dwoma czy trzema terapeutami. W takim kontakcie ważne jest by klient czuł się dobrze i bezpiecznie.

O co można zapytać terapeutę?

W procesie terapii klient może oczekiwać odpowiedzi na pytania dotyczące jego diagnozy i metod podjętych przez terapeutę; na czym będzie polegała psychoterapia? Jak długo będzie trwała? Na jakich warunkach można ją przerwać? Terapia, jak każdy inny proces leczenia objęty jest tajemnicą.

Kto może podjąć psychoterapię?

Psychoterapia skierowana jest do osób doświadczających życiowych trudności, cierpienia, czy różnych kłopotów, przejściowych lub długotrwałych takich jak: smutek, samotność, żałoba, niepokój, depresja. Jeżeli nie wiesz, czego chcesz i co czujesz, jeżeli niepokoi cię twoje zachowanie, np. niemożność skupienia się na jednym działaniu, czy myśli, impulsywność, napady złości, trudności seksualne lub emocjonalne, możesz zgłosić się do psychoterapeuty.

Również choroba fizyczna lub objawy psychosomatyczne mogą być powodem, dla którego szukasz pomocy.

Może być też tak, że dobrze czujesz się ze sobą, lecz chciałbyś maksymalnie wykorzystać swój potencjał, być bardziej kreatywny, bardziej przedsiębiorczy, rozwinąć poznanie siebie i innych, wzbogacić swój związek i swoje relacje, gabinet terapeuty może być tym miejscem gdzie możesz dokonać zmian.

O czym się mówi na sesji terapeutycznej?

Nie ma tutaj żadnego schematu, czy zestawu pytań, ale ogólnie mówiąc, wypowiedzi klienta dotyczą jego życia zarówno w przeszłości jak i w teraźniejszości oraz doświadczanych uczuć, myśli, potrzeb, sposobu rozumienia siebie i innych ludzi.

Terapeuta nie udziela rad, nie mówi, co klient ma zrobić ze swoim życiem. Udzielanie rad klientowi w procesie psychoterapii kwestionowałoby jego własne zdolności radzenia sobie z trudnościami i samodzielnego decydowania o sobie.